Architecture / Civil & Structural Engineering

Chuyên Viên Thanh Tra Xây Dựng

Full Time

Chuyên Viên Thanh Tra Xây Dựng

  • Ngày đăng tuyển:
  • Ngày hết hạn: 31 Tháng Một, 2022
  • Hình thức: Full Time
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Thanh Tra Xây Dựng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mục đích vị trí công việc:
– Lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến Khối quản lý dự án như: thiết kế, đấu thầu, thi công xây dựng, thanh toán quyết toán của tất cả dự án mà Tập đoàn triển khai đầu tư.
Mô tả chi tiết công việc:
– Kiểm tra và đánh giá việc triển khai và tuân thủ các quy trình của Khối quản lý dự án về: Chất lượng công trình; Kiểm soát tiến độ thi công; Kiểm soát chi phí, giá trị, tình hình thanh quyết toán các gói thầu; Đánh giá công tác Kiểm soát an toàn lao động, an toàn môi trường của các dự án trong giai đoạn xây dựng.
– Kiểm soát chi phí hoạt động theo ngân sách đã trình duyệt.
– Kiểm tra, kiểm soát xét định kì, đột xuất các hoạt động thanh, quyết toán dự án theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp thẩm quyền.
– Theo dõi khuyến nghị, đảm bảo hoàn thành các kiến nghị trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.
– Tư vấn cải tiến các hoạt động thuộc Khối quản lý dự án.
– Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, HĐQT các giải pháp, sáng kiến, cải tiến nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót, rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động liên quan đến Khối quản lý dự án.
– Phối hợp cùng với các Phòng Ban thuộc Khối quản lý dự án đảm bảo các đơn vị thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ đạo từ Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
– Bằng cấp: Đại học – Chuyên ngành: Xây dựng, Điện – Điện tử, Kiến trúc, Quản lý chất lượng.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN:
– Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có ít nhất 1 năm ở vị trí thanh tra xây dựng, ban Kiểm soát với vai trò Chủ Đầu tư.
CÁC KỸ NĂNG:
– Kỹ năng công việc: lập kế hoạch, phân tích, đánh giá, kết luận, nhạy bén với các vấn đề mới.
– Kỹ năng mềm: thuyết trình, phỏng vấn, phản biện.
– Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
– Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo MS Office, tư duy đổi mới công nghệ.

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại văn phòng Tập Đoàn Trung Thủy
Địa chỉ: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Email: vy.tm@ttgvn.com - Điện thoại: 0909673984

Tin tuyển dụng khác