Đồng hành cùng

TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Tại Tập Đoàn Trung Thủy, chúng tôi nỗ lực xây dựng một ngôi nhà thứ 2 cho những người đang cùng làm việc. Một vị trí trong Tập Đoàn Trung Thủy đồng nghĩa với một sự nghiệp được xây dựng bởi chính bạn cùng những cơ hội phát triển, lợi ích và một môi trường làm việc thỏa sức sáng tạo, luôn theo sát từng bước chân tiến đến thành công của bạn. Chúng tôi tin rằng, bằng việc đặt nỗ lực của mình vào con người và hết lòng tạo ra một môi trường tích cực cho họ, chúng tôi sẽ gặt hái được quả ngọt trong tương lai.

Văn hóa TTG

Các giá trị văn hóa được xây dựng đều hướng đến việc xây dựng một môi trường lý tưởng cho những nhân sự và cộng sự mà chúng tôi đang nghiêm túc hợp tác.

Tinh thần hợp tác

Luôn hợp tác và cộng tác để đạt được mục tiêu chung

Có tổ chức

Lên kế hoạch và làm việc một cách hệ thống, có tổ chức. Theo sát hướng dẫn và quy trình.

Linh hoạt

Nhanh chóng thích nghi với thay đổi. Đương đầu một cách hiệu quả với thách thức và áp lực.

Sáng tạo

Làm việc tốt trong môi trường đòi hỏi sự cởi mở đối với các ý tưởng và trải nghiệm mới. Tìm kiếm cơ hội học hỏi...

Tiêu chuẩn cao

Luôn đặt ra tiêu chuẩn cao đối với chính mình và công việc đang thực hiện để có thể đạt được những thành quả hơn mong đợi.

Tin tức