Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

Full Time

Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

  • Ngày đăng tuyển:
  • Ngày hết hạn: 16 Tháng Mười, 2022
  • Hình thức: Full Time
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Kế Toán Trưởng Tập Đoàn
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Mục đích vị trí công việc:
– Tổ chức, lãnh đạo Phòng Kế toán thực hiện các công tác kế toán phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn. Quản lý, giám sát các hoạt động kế toán tại các Công ty đã có tổ chức và hoạt động độc lập thuộc phạm vi quản lý của Tập đoàn.
– Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo Khối Tài chính trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, xây dựng hệ thống quản lý phù hợp, hiệu quả.
2. Mô tả chi tiết công việc:
2.1 Nhóm Tài chính (30%)
– Quản lý giám sát khoản mục chi phí/ doanh thu theo ngân sách đã được duyệt.
– Giám sát, kiểm tra việc tăng/ giảm tài sản, vật tư của Công ty.
– Kiểm soát nợ quá hạn.
– Kiểm soát công nợ phải trả.
2.2 Nhóm Khách hàng (20%)
– Thực hiện các báo cáo quản trị tài chính các dự án đúng hạn.
– Công tác tư vấn/ hỗ trợ/ hướng dẫn liên quan đến công tác chuyên môn.
– Điều động, phân công nhân viên đảm nhận các vị trí phù hợp với khả năng, phát huy được hiệu quả công việc.
– Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực của từng nhân viên để khen thưởng, động viên hoặc nhắc nhở kịp thời.
– Hỗ trợ các Công ty con/ Công ty thành viên trong Tập đoàn nâng cao chất lượng quản lý công tác kế toán.
– Quản lý giám sát khoản mục chi phí/ doanh thu theo ngân sách đã được duyệt.
– Giám sát, kiểm tra việc tăng/ giảm tài sản, vật tư của Công ty.
2.3 Nhóm Quy trình, quy định (30%)
– Áp dụng và vận hành phân hệ kế toán tài chính – chương trình ERP.
– Rà soát & xây dựng quy trình liên quan đến nghiệp vụ.
– Thực hiện các công tác khóa sổ kế toán theo đúng quy định Công ty.
– Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng Kế toán để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất.
– Tổ chức, giám sát việc tuân thủ pháp luật về thuế và kế toán. Kiểm soát các chứng từ và các bút toán hạch toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.
– Nghiên cứu, cập nhật các chính sách pháp luật về thuế và kế toán để có những số liệu tài chính mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty, chi phí thuế tối ưu nhất mà vẫn đảm bảo đúng pháp luật.
– Kiểm duyệt tất cả các loại báo cáo tài chính, báo cáo thuế và quản trị hàng tháng, định kỳ sử dụng cho các mục đích khác nhau.
2.4 Nhóm Phát triển & đổi mới (20%)
– Đào tào nghiệp vụ liên quan đến kế toán và thuế cho nhân viên.
– Tham gia các lớp đào tạo theo yêu cầu của Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Đại học – Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
– Có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc chứng chỉ CPA.
– Kinh nghiệm: Có trên 7 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kế toán tại các Công ty, Tập đoàn là chủ đầu tư Bất động sản.
– Có kiến thức chuyên sâu về các chính sách thuế và ứng dụng chính sách thuế vào quản lý công tác kế toán.
– Có tư duy, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức.
– Sử dụng tốt MS Office, phần mềm ERP.
– Tiếng Anh giao tiếp.
– Trung thực, liêm chính, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao.
– Khả năng thích nghi cao với sự thay đổi.

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại văn phòng Tập Đoàn Trung Thủy
Địa chỉ: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Email: recruitment@ttgvn.com - Điện thoại: 0909673984